Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHubungi Kami


Alamat:
    Darulifta Brunei Darussalam,
Simpang 26 Jalan Pengiran Babu Raja
Bandar Seri Begawan BA2112
Negara Brunei Darussalam.

    Tel No. : +673-2224955 / +673-2224956
    Fax No. : +673-2235120 / +673-2235121


Email : 

Pentadbiran Am - info@mufti.gov.bn
Hal Ehwa Fatwa - fatwa@mufti.gov.bn
Penerbitan - penerbitanjmk@gmail.com
Perpustakaan Islam Brunei - pib@mufti.gov.bn


 

 Jawatan Utama:

 


Mufti Kerajaan
Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

    

Timbalan Mufti Kerajaan
Yang Mulia Dato Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin

     

Pemangku Pengarah Pentadbiran Jabatan Mufti Kerajaan
Yang Mulia Awang Haji Saiful Nizam bin Haji Sulaiman