Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerpustakaan Islam Brunei

  • Mengumpul apa jua bahan rujukan Islam dan yang berkaitan dengannnya, tanpa mengira bahasa, mazhab dan alirannya.
  • Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui penyelidikan dan penterjemahan
  • Menyebar ilmu dan maklumat Islam melalui pelbagai wadah seperti penerbitan, seminar dan lain-lain.

Laman web rasmi Perpustakaan Islam Brunei Darussalam