Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi, Misi, Tugas dan Fungsi

 

Visi

 • Menjadi Institutsi Fatwa yang Berwibawa dan Pusat Rujukan Ilmu Islam Yang Lengkap Sempurna.

     Misi     

  Menunaikan Ifta dan Melaksanakan Agenda Ilmu, dengan Oganisasi Yang Berupaya.

    Tugas & Fungsi

  1. Mengeluarkan Fatwa dan Irsyad. Fatwa dikeluarkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadith, Ijma, Qias, Mazhab Shafi'I, Qaul Mu'tamad Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, dan Ijtihad Mufti.
  2. Menjadi pusat rujukan ilmu dan maklumat Islam yang lengkap


 •