Skip Ribbon Commands
Skip to main content

YB Pehin Mufti Terima Kunjungan Hormat daripada TYT Abubacarr Jah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Gambia
YB Pehin Mufti Terima Kunjungan Hormat daripada Prof Dr Husameddin Farfour M. Salleh, Rektor Al-Fatih Islamic Campus, Universiti Bilad Al-Sham, Damsyik, Syria
YB Pehin Mufti Terima Kunjungan Hormat daripada TYT Salah Mohi Eldin Elwassimy, Duta Besar Republik Arab Mesir
YB Pehin Mufti Terima Kunjungan Hormat daripada TYT Datuk Ghulam Jelani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia
YB Pehin Mufti Menyampaikan Ceramah Perdana di Majlis Perasmian Seminar Antarabangsa Islam di Alam Melayu Kali Ke-VI
Yang Berhormat Pehin Mufti Kerajaan menyampaikan wakaf buku kakitangan JMK di dalam Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Pelancaran dua buah buku Mutakhir
YB Pehin Mufti Mengagihkan Daging Korban Kepada Asnaf Fakir Miskin di Majlis Ibadah Korban 1437H
YB Pehin Mufti Terima Kunjungan Hormat Daripada TYT Encik Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air, Republik Singapura.