Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksORGANISASI

Jabatan Mufti Kerajaan menjalankan fungsinya melalui dua (2) bahagian iaitu Hal Ehwal Keilmuan (Fatwa dan Irsyad Hukum) dan Hal Ehwal Pentadbiran. 

Bahagian Hal Ehwal Keilmuan mengandungi bahagian-bahagian besar iaitu ‘Ifta dan Buhuth & Irsyad. Manakala Bahagian Hal Ehwal Pentadbiran mengandungi bahagian-bahagian besar yang terdiri daripada Urusetia Fatwa, Penerbitan dan Penerangan, Perancangan dan Kewangan, Perpustakaan Islam Brunei Darussalam dan Hal Ehwal Khas.