Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBersama Mufti


 Harga   B$8.00


 

Kandungan

Menampilkan kumpulan irsyad yang disiarkan melalui televisyen Brunei sempena hari-hari kebesaran Islam yang disampaikan oleh Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam.

Sikap umat Islam terhadap penghayatan hari-hari kebesaran Islam perlu sentiasa dipupuk dan dibajai kerana menyambut hari-hari kebesaran Islam bermakna mengingat peristiwa besar itu dengan bersungguh-sungguh bertujuan mengambil pengajaran yang ada. Ia juga bertujuan meningkatkan keyakinan dan menambah keazaman hidup dan kehidupan untuk menuju keredhaan Allah Subhanahu Wata'ala. .