Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFatwa Mufti Kerajaan Versi Inggeris


 1994-1995 :  B$13.00
1996             B$12.00
1997             B$9.00
1998             B$8.00


 

Kandungan

Buku-buku ini mengandungi fatwa yang difatwakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam tahun 1994 hingga 1997.

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan  hasrat agar fatwa dapat disebarkan seluas yang mungkin hatta melimpasi sempadan bahasa dan negeri.

Buku Fatwa Mufti Kerajaan ini akan  diterbitkan secara berterusan sebaik saja kerja terjemahan, penyemakan dan memformat selesai dijalankan. Fatwa of the State Mufti 1997 adalah terbitan terbaru.