Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFatwa Mufti Kerajaan


​1994-1995   B$10.00
1996            B$20.00
1997            B$10.00
1998            B$12.00
1999            B$24.00 (kulit keras)
                    B$16.00 (kulit lembut)
2000            B$21.00 (kulit lembut)
                    B$31.00 (kulit keras)
2001            B$12.00
2002            B$14.00
2003            B$12.00
2004            B$8.00
2005            B$8.00
2006            B$8.00
2007            B$10.00
2008            B$10.00
2009            B$10.00
2010            B$8.00
2011            B$8.00
2012            B$8.00
2013            B$7.00


Kandungan

Buku ini mengandungi fatwa yang difatwakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam. Ia mula diterbitkan dari tahun  1994 hingga tahun terkini. Setakat ini terbitan terbaru ialah Fatwa Mufti Kerajaan 2005.

Di samping memberikan jawapan hukum, buku ini juga secara tradisi mempunyai ciri-ciri penyebaran ilmu pengetahuan Islam yang ada kaitan dengan hukum yang disampaikan. Ciri sedemikian menjadikan hukum yang diputuskan senang dihayati.

Buku Fatwa Mufti Kerajaan diterbitkan setiap tahun.