Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksIslam dan Muzik


 Harga   B$7.00


 

Kandungan

Persoalan mengenai muzik bukanlah perkara baru. Ia telah disebut sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam lagi. Apakah sikap Islam tehadap cabang seni ini ?

Buku Islam Dan Muzik menghuraikan ketetapan hukum Islam terhadap muzik. Kandungan buku ini adalah Fatwa Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam.

Ketetapan hukum yang dibuat adalah bersumberkan rujukan dan dalil yang cukup kuat serta shahih untuk kita pegang dan ikuti. Miliki buku ini untuk rujukan dan panduan dalam memahami erti hiburan yang sebenar menurut perspektif Islam. .