Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPERPUSTAKAAN ISLAM BRUNEI DARUSSALAM

Perpustakaan Islam Brunei Darussalam (PIBD) telah dibuka rasmi dan dinamakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkian Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 28 Jamadilawal 1422 bersamaan 18 Ogos 2001 bersempena dengan Expo Islam Antarabangsa Pertama yang dikendalikan oleh Jabatan Mufti Kerajaan.


Objektif Penubuhannya
  • Menyediakan pusat sumber rujukan Islam yang komprehensif bagi penggunaan secara menyeluruh oleh segenap lapisan masyarakat pada masa kini dan di masa hadapan.
  • Berperanan dalam proses pengumpulan, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan Islam tanpa mengambil kira bahasa, aliran dan mazhab dari seluruh dunia untuk manfaat, maslahat kebajikan dan kemajuan umat muslimin seluruhnya.
  • Menyokong penyebaran dan penggunaan secara meluas bahan-bahan atau koleksi Islam dalam bentuk buku, majalah, surat khabar, manuskrip dan bahan-bahan bercorak multimedia.


Waktu Dibuka

Isnin - Khamis & Sabtu

8:00 Pagi hingga 12:00 Tengah Hari

2:00 Petang hingga 4:00 Petang

Laman Sesawang Perpustakaan Islam Brunei Darussalam