Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksURUSETIA FATWA

Bahagian Urusetia Fatwa merupakan salah sebuah unit atau bahagian dalam Jabatan Mufti Kerajaan yang mana fungsi utamanya adalah mentadbir dan mengurus Fatwa Mufti Kerajaan dan Irsyad Hukum serta bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengannya. Selain daripada itu, ianya juga merupakan sebagai landasan bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan hukum.