Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAs-Siyasah Asy-Syariyyah

JUDUL
As-Siyâsah Asy-Syar’Iyyah
Tahun Diterbitkan: 2017
Halaman: 400 Muka Surat
ISBN-13: 978-99917-60-56-8
Harga: BND 10.00

Kandungan


Di dalam buku ini termuat sebanyak 55 fatwa Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Antara persoalan menarik di dalamnya ialah:

  • Apakah hukum orang Islam meminta atau menagih pangkat?
  • Apakah pandangan Islam tentang pelajar menilai guru atau pensyarah dengan hasrat dan niat yang baik?
  • Adakah perlu Negara Brunei Darussalam mempunyai premis-premis urut berlesen?
  • Apakah pandangan Islam tentang mengadakan tarian singa di rumah ahli-ahli Persatuan Foochow?
  • Bolehkah masjid menerima sumbangan peralatan daripada bank konvensional?
  • Apakah hukum bagi orang Islam makan di restoran bukan untuk orang Islam?
  • Apakah hukum berjual beli di dalam masjid?