Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCovid 19 Apa Kata Mufti Siri 2 dan 3

JUDUL
Covid 19: Apa Kata Mufti? Siri 2 & 3
Tahun Diterbitkan: 2020
Halaman: 63 Muka Surat
ISBN-13: 978-99917-60-81-0
Harga: BND 4.00

Kandungan


Apa sahaja yang terjadi adalah daripada Allah, termasuk COVID-19. Dia yang mendatangkan dan Dia juga yang menarik. Ubat hanyalah sebab untuk sembuh dan kita memang disuruh berubat.

Bagi umat Islam walaupun vaksin biasa belum lagi ada 'vaksin ketuhanan' sudah ada di tangan.

Buku ini dimuatkan dengan dua ceramah oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam.