Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksIrsyad Hukum 2005

JUDUL
Irsyad Hukum 2005
Tahun Diterbitkan: 2006
Halaman: 296 Muka Surat
ISBN-13: 978-99917-33-63-0
Harga: BND 10.00

Kandungan


Buku ini mengandungi penjelasan dan kupasan berbagai isu berkaitan dengan kehidupan masyarakat Islam dari sudut pandangan syara'.

Apakah sembahyang sunat boleh diqadha? Apakah kerugian tidak membetulkan saf sembahyang? Di manakah batas-batas senda gurau? Hak wanita dalam perceraian, melahirkan rasa kasih sayang melalui do'a, i'tibar peristiwa Tsunami dan berbagai-bagai lagi isu dan tajuk menarik yang dikupas dengan penerangan yang amat jelas dalam Irsyad Hukum 2005 ini.

Sesuai dengan tajuk buku ini "Irsyad Hukum" (bimbingan hukum), ia memberikan suluhan yang begitu terang dalam permasalahan masyarakat hari ini serta menjelaskan pandangan Islam dan hukumnya yang mungkin sebelum ini tidak diketahui atau dipandang remeh oleh sesetengah pihak. Irsyad Hukum adalah salah satu sumber rujukan umat Islam yang wajar diberi keutamaan dalam mencari ketentuan hukum, melaksanakan segala perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala