Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksIslam dan Muzik

JUDUL
Islam Dan Muzik
Tahun Diterbitkan: 1998
Halaman: 133 Muka Surat
ISBN-13: 978-99917-33-27-2
Harga: BND 4.00

Kandungan


Persoalan mengenai muzik bukanlah perkara baru. Ia telah disebut sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam lagi. Apakah sikap Islam terhadap cabang seni ini?

Buku Islam dan Muzik ini menghuraikan ketetapan hukum Islam terhadap muzik itu. Kandungan buku ini adalah fatwa Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam.