Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMemartabatkan Seni Bina Melayu Islam Beraja

JUDUL
Memartabatkan Seni Bina Melayu Islam Beraja
Tahun Diterbitkan: 2016
Halaman: 35 Muka Surat
ISBN-13: 978-99917-60-37-7
Harga: BND 2.00

Kandungan


Isi kandungan buku ini merupakan adaptasi daripada kertas perdana Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Date Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufli Kerajaan Negara Brunei Darussalam di Seminar Seni Bina Brunei dan Hubungannya Dengan Melayu Islam Beraja (MIB) yang berlangsung di salah sebuah hotel, di Gadong pada 03hb. Rabiulakhir, 1434 bersamaan 14hb. Februari, 2013.

Di dalam buku ini Yang Berhormat Pehin antara lain menghuraikan tentang perbezaan seni binaan Islam dan bukan Islam yang perlu dijadikan sukat-sukat oleh para arkitek Muslim supaya lebih berhati-hati dan mengetahui terutama yang menyentuh mengenai lambang dan simbol agama lain.