Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksRaja Melakar Sejarah

JUDUL
Raja Melakar Sejarah
Tahun Diterbitkan: 2019
Halaman: 436 Muka Surat
ISBN-13: 978-99917-60-52-0 (Paperback)
978-99917-60-67-4 (Paperback - Edisi Kemaskini 2019)
978-99917-60-53-7 (Hardcover)
978-99917-60-68-1 (Hardcover - Edisi Kemaskini 2019
Harga: BND 20.00 (Paperback)
BND 30.00 (Hardcover)

Kandungan


***BUKU INI TELAH DIANUGERAHKAN SEBAGAI BUKU TERBAIK ASEAN 2018 OLEH YAYASAN PEMBANGUNAN BUKU NEGARA, MALAYSIA***

***EDISI KEMASKINI 2019 TELAH MENERIMA ANUGERAH KHAS BUKU TERLARIS 2019 SEMPENA PESTA BUKU BRUNEI 2020***

Raja Melakar Sejarah adalah sebuah tulisan merujuk kepada Raja Brunei yang ke-29, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri banginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien.

Tulisan ini banyak menyentuh mengenai personaliti termasuk karakter, sikap dan cara baginda mengemudi negara.

Dari sudut personaliti dan karakter terdapat ciri-ciri yang menakjubkan. Begitu juga dari sudut sikap dan cara baginda mengemudi negara adalah tidak kurang istimewanya serta tersendiri. Ini semua, menjadikan baginda selaku raja dan pemimpin yang wajar dikagumi.