Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksRaja Menjiwai Selawat Senegara

JUDUL
Raja Menjiwai "Selawat Senegara" Our King Enlivens "Selawat Negara"
Tahun Diterbitkan: 2022
Halaman: 90 Muka Surat
ISBN-13: 978-99917-60-94-0
Harga: BND 5.00

Kandungan


Selawat Senegara yang memilih selawat at-Tafrijiyyah untuk dibaca beramai-ramai dengan mengambil kira pendapat para ulama bahawa membaca selawat ini ‘hajat-hajat besar’ insya‘Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Selawat Senegara bertambah hebat lagi dengan keberangkatan Raja Menjiwai majlis tersebut.

Berselawat 100 kali sehari, Allah berjanji untuk membukakan 70 pintu hajat di akhirat dan 30 pintu hajat di dunia.

Content


The Selawat Senegara has chosen Salawat at-Tafrijiyyah to be recited en masse after taking into consideration the scholars' opinion that in reciting this Salawat, "great hajat [needs]' will, in sha' Allah, be fulfilled by Allah Subhanahu wa Ta'ala.

The Selawat Senegara was even grander with the presence of the King Enlivening the ceremony.

Send Salawat 100 times a day and Allah promises to open 70 doors of hajat in the hereafter and 30 doors of hajat in the world.