Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSembahyang Menggunakan Kerusi Cara-Caranya

JUDUL
Sembahyang Menggunakan Kerusi : Cara-Caranya
Tahun Diterbitkan: 2021
Halaman: 71 Muka Surat
ISBN-13: 978-99917-60-87-2
Harga: BND 6.00

Kandungan


Kewajiban sembahyang tidak boleh sekali-kali diringan-ringankan. Ia adalah kewajiban asasi umat Islam. Sembahyang wajib dikerjakan oleh semua peringkat, keadaan dan kondisi seseorang umat Islam di mana sahaja ia berada. Di akhir-akhir ini, penggunaan kerusi ketika menunaikan sembahyang di masjid-masjid dan surau-surau jelas semakin meningkat terutamanya di kalangan warga emas, orang kurang upaya dan sebagainya.

Oleh kerana menunaikan sembahyang menggunakan kerusi sangat berkait dengan kewajiban menunaikan sembahyang, maka buku ini akan menghuraikan tatacara tersebut mengikut keadaan-keadaan yang biasa dihadapi oleh orang yang sembahyang duduk menggunakan kerusi. Buku ini juga memuatkan gambar-gambar bagi memudahkan pembaca mendapat gambaran yang lebih jelas tentang cara melaksanakannya menurut pandangan Mazhab asy-Syafi'i.